تکریم بیماران، جلب اعتماد بیماران و ارائه خدمات پزشکی با کیفیت
از اولویت های این درمانگاه است.

خدمت تخصصی

آسم و آلرژی

خدمت تخصصی

آسم و آلرژی

خدمت تخصصی

آسم و آلرژی

ما که هستیم؟

چهل سال تجربه درمان با کیفیت، تخصص ماست !

مجموعه درمانی یارا شامل شش کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با بیش از چهل سال سابقه خدمات درمانی گسترده ای را به شهروندان تهرانی و مراجعین از شهرهای دیگر ارائه می نماید.

پروژه های ما

کلینیک ما از دریچه دوربین

آمار ما

مجموعه درمانی یارا با بیش از چهل سال سابقه خدمات درمانی گسترده

36306+بیماران ما
8+کادر درمان
40+سال سابقه

نظرات مشتریان

قدردانی و پشتیبانی مشتریان

بهترین پاداش برای ماست

از وبلاگ

اخبار ما