انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر علیرضا شفیعی

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

دکتر مرتضی فلاح پور

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

دکتر مریم محلوجی راد

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

دکتر حبیب سهیلی

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

دکتر محمدرضا فضل اللهی

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

دکتر وحید قبادی دانا

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

رییس کلینیک

به پزشک نیاز دارید؟

بهترین خدمات را از ما بخواهید